Контакти

 


инж. агр. Стойчо Литарски

+359 887 258083

+359 898 725369

litarskiood.varna@gmail.com
litarski@abv.bg

Стойчо Литарски завършва средното си образование в родния си град Петрич в ПГ „П.К. Яворов“. Там придобива професионална квалификация по Студена обработка на металите. През 1989 г. завършва висшето си образование във Висш Селскостопански Институт – Пловдив (сега Аграрен Университет).
След защита на дипломна работа на тема „Киселинност на почвите“ придобива професионална квалификация: Инженер – агроном, специализация Тютюнопроизводство. Работи като технолог и агроном в „Лозаро Винарски Комплекс“ Варна, ДФ „Димят“ Варна, ТКЗС с. Приселци и ТКЗС Аксаково. През 2012г. създава фирма „Литарски“ООД заедно с дъщеря си Мариета Литарска.
ланд. арх. Мариета Литарска

+359 887 257756

+359 878 779067

marieta_litarska@mail.bg
office@litarski.bg

Мариета Литарска е родена и живее във Варна. Тя завършва средното си образование в Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“. Специализира в студио Графика и защита дипломна работа в същата сфера.
Висшето си образование следва в Лесотехническия Университет в София, специалност „Ландшафтна архитектура“. По време на обучението си участва в редица конкурси и проеки. Част от тях са POSITIVE/NEGATIVE, „Идеи за пространствен модел на устойчиво развитие в черноморския регион с културен ландшафт и повишена капиталност на териториите – хоризонт 2015 - 2050 година”. Защитава дипломна работа на тема „Концепция за устройство на исторически парк „Джанавара“ – гр. Варна“. Работи в 3 различни фирми в сферата на озеленяването като технически ръководител, от което натрупва теоретични и практични познания. От 2012 г. е член на Камарата на Архитектите в България.