Ландшафтно проектиране

Компост
Компост
септември 2, 2015
Лесни стъпки против плевели
Лесни стъпки против плевели
септември 2, 2015

Ландшафтно проектиране

Ландшафтно проектиране

Или какво представлява един проект за озеленяване

            Както във всяко едно нещо, и в озеленяването се започва първо с изготвянето на план. Първата част от него е ландшафтният проект. Според специфичните желания на всеки клиент разработваме уникален проект с всички нужни документи към него. Всяко едно искане на клиента ще бъде пренесено върху чертежите и проектите на зелените площи. Няма значение дали ще е проект за вътрешно или външно озеленяване, ние ще придадем оригиналност и модерно решение. 

   proekt holiday park  Самият процес на проектиране се разделя на три фази: идеен, технически и работен проект. Възможна е и комбинацията само на два от елементите. Най-често това се случва при малки по площ пространства. Във всеки проект за озеленяване на двор, градина, офис и др. се съдържат:

 • идеен проект – той включва нашите уникални решения за озеленяване и оформяне на пространството на дадения обект, съобразени с вашите желания и идеи, и с предпроектните проучвания и анализи.
 • дендрологичен проект – той показва видовия състав на използваните  декоративни дървета, храсти и цветя, както и тяхното количество и размери.
 • посадъчен план –представя местата за засаждане на дървесната и храстова растителност. Използва се квадратна мрежа със страна на квадрата 2.5м., като нулите на мрежата се слагат на характерни точки от алеината мрежа.
 • трасировъчен чертеж – представлява система от точки и техните координати, служещи за улесненото нанасяне на алейната мрежа, водни площи, растителност и други видове съоръжения върху терена, представя посадните места, разстоянията между отделните декоративни видове и техните размери.
 • детайлни проекти за настилки, водни площи и декоративни архитектурни елементи – представя нашето решение на алейната мрежа, решение на рисунъка и вида на настилките. Включва алейната мрежа с котирани алеи и площадки с цел трасирането им на терена.
 • обяснителна записка – включва обосновка за проектното решение и характеристики на обекта.
 • количествено-стойностна сметка – включва всички видове дейности, които ще бъдат извършени, всички видове материали и тяхното количество, вид и брой на използваната декоративна растителност, единични цени и обща стойност, както и време за изпълнение на проекта.
 • спецификация на строителните материали
 • фитосанитарна оценка
 • вертикална планировка
 • триизмерни визуализации на части от градината.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *