administrator

Или какво представлява един проект за озеленяване

            Както във всяко едно нещо, и в озеленяването се започва първо с изготвянето на план. Първата част от него е ландшафтният проект. Според специфичните желания на всеки клиент разработваме уникален проект с всички нужни документи към него. Всяко едно искане на клиента ще бъде пренесено върху чертежите и проектите на зелените площи. Няма значение дали ще е проект за вътрешно или външно озеленяване, ние ще придадем оригиналност и модерно решение. 

   proekt holiday park  Самият процес на проектиране се разделя на три фази: идеен, технически и работен проект. Възможна е и комбинацията само на два от елементите. Най-често това се случва при малки по площ пространства. Във всеки проект за озеленяване на двор, градина, офис и др. се съдържат:

 • идеен проект – той включва нашите уникални решения за озеленяване и оформяне на пространството на дадения обект, съобразени с вашите желания и идеи, и с предпроектните проучвания и анализи.
 • дендрологичен проект – той показва видовия състав на използваните  декоративни дървета, храсти и цветя, както и тяхното количество и размери.
 • посадъчен план –представя местата за засаждане на дървесната и храстова растителност. Използва се квадратна мрежа със страна на квадрата 2.5м., като нулите на мрежата се слагат на характерни точки от алеината мрежа.
 • трасировъчен чертеж – представлява система от точки и техните координати, служещи за улесненото нанасяне на алейната мрежа, водни площи, растителност и други видове съоръжения върху терена, представя посадните места, разстоянията между отделните декоративни видове и техните размери.
 • детайлни проекти за настилки, водни площи и декоративни архитектурни елементи – представя нашето решение на алейната мрежа, решение на рисунъка и вида на настилките. Включва алейната мрежа с котирани алеи и площадки с цел трасирането им на терена.
 • обяснителна записка – включва обосновка за проектното решение и характеристики на обекта.
 • количествено-стойностна сметка – включва всички видове дейности, които ще бъдат извършени, всички видове материали и тяхното количество, вид и брой на използваната декоративна растителност, единични цени и обща стойност, както и време за изпълнение на проекта.
 • спецификация на строителните материали
 • фитосанитарна оценка
 • вертикална планировка
 • триизмерни визуализации на части от градината.
септември 2, 2015
Ландшафтно проектиране

Ландшафтно проектиране

Или какво представлява един проект за озеленяване             Както във всяко едно нещо, и в озеленяването се започва първо с изготвянето на план. Първата част от […]
септември 2, 2015
Компост

Компост

Как и защо да си направим компост Най-лесният и екосъобразен за направа естествен тор е компостът. Комопстирането е естествен процес на преработка на органичните отпадъци, извършван […]
септември 2, 2015
Изграждане на зелени площи

Изграждане на зелени площи

След изготвянето на проекта за озеленяване се пристъпва към осъществяването му. Ред е на  всичко, което клиента иска да има в градината, да се изпълни. Винаги […]
септември 2, 2015
Есен - какво да правим в градината

Есен – какво да правим в градината

През септември времето се захлажда и повечето растения се чувстват добре след летните жеги. Сега е моментът когато можете да отделите повече време за техния външен […]